Скъпи клиенти, сайтът ни стартира на 5/5/2020 след период на тестване, като продължаваме да качваме нашето портфолио. В случай на проблем, извинете ни и молим да се свържете с нас, за да съдействаме!

Москател Галего

  • Москател ГалегоМоскател/Мускател е ароматен сорт с цитрусови, флорални и чисто гроздови вкусове. В момента на узряването му нивата на захарност са високи, поради това е изключително подходящ за направата на сладки, подсилени вина. В Португалия има два основни региона, които са известни със своите сладки, подсилени вина от Москател: това са долината Дуро и полуостровът на Сетубал. Среща се предимно там, като има и други места с насаждения от сорта, но са твърде малко.

Семейството на Мускател или още наричан „Мускат“ има многобройни разновидности по целия свят. Двата основни са срещани най-често в Португалия: единият е известен под името „Москател де Сетубал“ (чието международно име е „Мускат от Александрия“, а другият е Москател Галего Бранко. Вторият посочен сорт е най-често срещан в долината Дуро и се смята в целия свят за най-елегантно ароматизираният и най-благоуханният в цялото Мускат семейство. Разбира се, елегантността на вината от сорта до голяма степен зависят и от местоположението на лозята, от които произлизат, както и от полаганите грижи за самото грозде през цялата година на неговото отглеждане. Още фактори, които са от огромно значение за качеството и вкуса на полученото вино, са мястото на производство и методите, които използват винарите.  

Изначално, ципите на гроздето от семейството на Мускател са бигати на вкусове, затова и се оставят по време на ферментационния процес.

Конкретно сортът Москател Галего Бранко може да се срещне почти навсякъде в урегулирания регион на долината Дуро, особено около градовете Alijó and Favaios. Сортът обича високите, вълнообразни плата, някои от които се извиват на 10 км нагоре по извитите пътища на север от река Дуро.