Скъпи клиенти, сайтът ни стартира на 5/5/2020 след период на тестване, като продължаваме да качваме нашето портфолио. В случай на проблем, извинете ни и молим да се свържете с нас, за да съдействаме!

Политика за личните данни

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.     Поверителност на личните данни 

Име и адрес на администратора на лични данни: Сагакс ЕАД

Адрес: Гр. София, бул. България № 118, Бизнес център Абакус, ет. 2

Лице за контакт: Ирен Алексова, 0879 444 494, имейл: iren.alexova@sagax.bg

 

2.      Кои сме ние и какво предлагаме

Сагакс ЕАД е вносител на висок клас вина, спиртни напитки и други продукти от цял свят. Фирмата предлага на своите клиенти качествени продукти, посредством физическите си магазини и електронен сайт, който се поддържа на страницата на www.vinopoly.com.

 

3.       Използване и защита на Ваши лични данни

Защитата на личните данни е особено важен приоритет за управлението на Сагакс ЕАД. Използването на интернет страницата vinopoly.com, на която се намира и нашият Е-магазин, може да бъде направено без необходимостта от въвеждане на Ваши лични данни, в режим на преглед и без задължителна необходимост от създаване на профил в сайта.

Въпреки това, ако вие желаете да се възползвате от пълните функционалности на страницата, обработването на Ваши лични данни вероятно ще бъде необходимо.

Сагакс ЕАД се придържа стриктно към обработването на възможно минималния обем от лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма друго законово основание за такава обработка, ние ще поискаме Вашето съгласие. Това съобщение има за цел да разясни какви лични данни обработваме и какви са Вашите права в тази връзка.

В базата данни на Сагакс ЕАД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите, предвидени от закона.

 

4.      За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

 

А) Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Когато се регистрирате на сайта на Сагакс ЕАД – www.vinopoly.com и поръчвате продукти, вие правите това с цел реализиране на преддоговорни и договорни отношения, насочени към покупка на стоки и продукти от нашия онлайн магазин.

В тази връзка са необходими Ваши персонални данни – име и фамилия, имейл, дата на раждане, телефонен номер, парола и потвърждение на парола.

Когато извършвате такава регистрация, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин използвате уебсайта във връзка с нашия онлайн магазин, Вие се съгласявате с нашите общи условия, като това е предпоставка за сключване на договор между Вас и нас.

За сключването на този договор, както и за да изпълним задълженията си по него, ние трябва да обработим определена информация, включително такава, която е предоставена от Вас. Част от тази информация може да бъде лични данни.

 

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел:

-        да проверим самоличността Ви за целите на сигурността;

-        извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;

-        да ви предоставим други съпътстващи услуги;

-        да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт.

 

Ще продължим да обработваме тази информация, докато съответните преддоговорни и/или договорни отношения не приключат (т.е. докато е налице Ваша активна регистрация на сайта). Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

 

Б) На основание съгласие

Чрез определени действия, които не произтичат от договорни отношения между нас, например когато разглеждате уебсайт vinopoly.com или поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително за нашите продукти и услуги, посредством директен маркетинг, Вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да представлява лични данни.

Така например, когато ние искаме до получим обратна информация от Вас (събираме Ваши мнения), ние ще поискаме предварително Вашето изрично съгласие.

Винаги, когато е възможно, се стремим да получим Вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като Ви молим да приемете употреба на "бисквитки" при използването на сайта vinopoly.com.

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате по телефон. Все пак, ако го направите, може да не успеете да използвате нашия уебсайт или нашите услуги напълно, както до момента на оттегляне. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

В) На основание законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Например, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако разполагат със съответен документ - напр. разрешение, заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

 

Г) На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас. Например, може да обработваме Вашите данни за целите на:

-        водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;

-        оптимизиране на нашите бизнес процеси;

-        отговор на неизискана комуникация от Вас, за която смятаме, че очаквате отговор;

-        защита на информационните ни системи;

-        защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;

-        защита на Вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

 

Възможно е данните Ви да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните ви да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към Сагакс ЕАД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

 

5.      Категории данни, които обработваме

А) Категории данни, които обработваме:

-        Персонални детайли на клиента (съгласно посоченото по-горе);

-        Данни като адрес на доставка.

-        Данни за покупки на стоки и услуги от страна на клиента.

-        Вкусови предпочитания, използвани с цел да направим Вашето онлайн преживяване в уеб страницата ни по-добро и качествено.

 

 

6.      Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:

-        защита на информационните ни системи;

-        управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;

-        оптимизиране на бизнес процесите ни.

 

7.       Получатели или категории получатели на личните ви данни

Това могат да бъдат:

-        Служители на Сагакс ЕАД;

-        Обработващи данни от името на Сагакс ЕАД;

-        Свързани със Сагакс ЕАД предприятия;

-        Куриерски служби, банки, и други контрагенти на САГАКС, когато това е необходимо за дейността;

 

8.       Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Сагакс ЕАД не предава Вашите данни към трета държава или на международна организация.

 

9.       Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото съобщение за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

-        да ви предоставим стоките/услугите, които сте поискали;

-        да предоставим поисканата от Вас функционалност;

-        да спазваме други закони, включително за периода, изискван от данъчни или други публични органи;

-        във връзка с възможен иск или защита в съда;

-        с цел статистика и техническа въможност за предоставяне на справки;

 

10.   Право по отношение на дадено съгласие

Вие, като наш клиент, имате право да оттеглите дадените от Вас съгласия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

11.   Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Вие, като наш клиент, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на Вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

 

12.   Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.

 

13.   Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни не е задължително, но е възможно да произлиза от договорно изискване, с оглед на необходимостта да извършим услугите по доставка на закупените от Вас продукти и услуги.

 

14.   (1) Бисквитки

Интернет страниците на Сагакс ЕАД използват бисквитки (cookies). "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така нареченото "бисквитка ID". ID на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ на символи, които могат да бъдат присвоени от интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена "бисквитката". Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат индивидуалния браузър на субекта на данните  от други интернет браузъри, които съдържат други "бисквитки". Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитката".

Чрез използването на "бисквитки" Сагакс ЕАД може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без използването на "бисквитките".

С помощта на "бисквитка" информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на субекта на данните. "Бисквитките" ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите при неговото използване. Субектът на данните на уебсайта, който използва "бисквитки", например не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът бива извикван, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на субекта на данните. Друг пример е "бисквитката" на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът запомня продуктите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез "бисквитка".

Субектът на данните може по всяко време да спре използването на "бисквитките" на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат използвани напълно.

При първоначален вход в сайта vinopoly.com Клиентът получава съобщение, чрез което е подканен да се съгласи с политиката за бисквитките. Това съобщение се появява само тогава или когато Клиентът изтрие сесията си или отвори сайта през нов браузър.

 

(2) Защо са нужни cookies и/или лични данни на този сайт? 

Функционалността на всеки уебсайт зависи от това доколко може да използва информацията, която предоставяте. В зависимост от това дали ще се съгласите с администриране на ваши лични данни на този сайт, зависят и функционалностите, до които ще имате достъп. Например:

Бисквитки/cookies са нужни за съхраняване на стъпки при поръчка, вход в сайта, детайли за логин, коментари, споделяне в социални мрежи, предпочетания и настройки на сайта (където има такива). Без тях, последните няма как да бъдат възможни, съответно и сайта няма да функционира правилно. Например, дори видеа от youtube няма да се зареждат.

Лични, профилни данни, като име, телефон, мейл, са нужни за извършването на поръчка и формиране на протокол за покупко-продажба, детайли за Вашата покупка и осигуряване на добри условия за последващи такива.

Маркетинг бисквитки и данни са нужни за предоставяне на реклами, съвпадащи с Вашите интереси, таргетиране и насочване на бизнеса към промо съдържание достъпно персонално за Вас, както и известия за нови/промо услуги/продукти, които този сайт предоставя.

 

15.   Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Сагакс ЕАД събира серия от общи данни и информация, когато потребител или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се пазят в база данни, която се съхранява на сървър на Доставчика. Събраните данни могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. референти), (4) под-страници, (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация дружеството не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) предоставим съдържанието на уебсайта си коректно, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) да предостави на правоприлагащите органи необходимата информация необходима за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Затова Сагакс ЕАД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителите.

 

16.   Регистрация на нашата уеб страница

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на администратора се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел. Администраторът може да прехвърли данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, което е присъщо на администратор.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от него, както датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни се обуславя, тъй като това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Съхранението на тези данни е необходимо за сигурността на администратора.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Администраторът на данни коригира или изтрива личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

 

17.   Как мога да упражня правата си за този уебсайт?

Кликайки на своето потребителско име/икона профил/линк към вашия профил, вие можете да го редактирате.

В случай, че желаете да се отпишете от предоставено съгласие по време на регистрация, да изтриете профила си, или да поискате всички данни, свързани с вашият профил, може да направите това чрез e-mail до администраторите на уебсайта, чиито контакт може да намерите в страница “контакти”. Срокът за отговор е 30 дни. В случай на съмнение е възможно да бъдат поискана допълнителна информация, за да бъдете индентифицирани като субекта на личните данни, които изисквате.

В случай, че желаете да оттеглите съгласието си за ползване на бисквитки, може да използвате една от следните опции:

-        Изтриване на всички бисквитки, които този сайт е съхранил на браузъра ви.

-        Блокиране на Google Analytics бисквитки (browser addon)

-        Блокиране на повечето тракъри, но възможност да приемете условията на този сайт, може да използвате addon-и като Ghostery, AdBlock, gpdr please и други.

 

18.   Къде и как се съхраняват личните данни? Какви са предприетите мерки за сигурност?

Данните, които подавате към този уебсайт, се пазят пазят в база данни, която се съхранява на сървъра на Доставчика. В нашата база данни, допълнително се обработват пароли и друга чувствителна информация (при наличието на такава) чрез хеширане/криптиране.

Сървърните помещения са достъпни само за администратори със специален достъп и спазват регулациите на ЕС - включително - се намират на територията на ЕС.

 

19.   За какъв период от време ще се съхраняват?

Аномнимни данни се съхраняват за/с цел статистика, докато са нужни за предоставянето на поискана функционалност;

Данни, подадени за регистрация за предоставяне на услуга или функционалност на сайта, ще се съхраняват законосъобразно с цел статистика и техническа възможност за предоставяне и справки;

 

20.   Кои са ползватели и получатели на личните данни?

Данните, които получаваме непосредствено от вашият уеб браузър, (при натискане на бутон “съгласен съм”) се изпращат, с цел подобряване на услугата, структурата и функционалността на сайта, на системи за анализиране на трафик информацията и аудиторията на сайта. Тези данни могат да послужат за анонимен директен ремаркетинг, ако позволите. Инструментите, които използваме и техните съответни правила и регламенти, са:

-        G-Suite / Google Analitycs

-        Facebook

 

В случай, че сте се регистрирали (когато това е възможно), сте дали съгласието си за обработка на данните ви съобразно общите условия за ползване на сайта. Вашите данни ще бъдат използвани за целите на предоставянито услуги, свързани с регистрация на сайта. Това включва, но не е ограничено до: поръчка, профилна информация, настройки на сайта, потребителски списъци, лични съобщения и прочее. Ако желаете да разберете повече за данните, които сте предоставили към този уебсайт, свържете се с администратор.

Данни, свързани с методи на разплащане, които предоставяте към трети лица като част от процеса на заплащане (напр. Борика) са субект на техните условия за ползване и предоставяне на услуги и сътоветно - тяхна отговорност. Ние не съхраняваме ваша платежна информация!

Генерално, достъп до данните ви имат единствено администраторите на този уебсайт, в това число и технически лица от разработчика.

 

21.   Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът използва интегрирани компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват по между си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да изграждат мрежа от познанства чрез заявки за приятелство.

Адресът на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

При всяко включване в една от отделните страници на този интернет уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта на данни е автоматично подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните - и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт - кой конкретен под-сайт на нашия интернет страница е посетен от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на избиране на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт в Facebook, преди да се обърнат към нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Там може да намерите и какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

 

22.  Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функцията анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана под-сайтове. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението "_gat. _anonymizeIp". С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимизира при достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, включително за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. С настройката на "бисквитката" Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Analytics за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията.

"Бисквитката" се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Такава настройка в използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да зададе "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, "бисквитките", които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такава.  За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Analytics чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници не трябва да се предават към Google Analytics. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение към Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго компетентно лице, или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.